Laserliner 080.976A StarSensor 50 Electronic Scanners Instruction Manual

June 3, 2024
Laserliner

080.976A StarSensor 50 Electronic Scanners

StarSensor 50
DE EN NL DA FR ES IT PL FI PT SV NO TR 02 RU 07 UK 12 CS 17 ET 22 RO 27 BG 32 EL 37 SL 42 HU 47 SK 52 HR 57

Kullanim kilavuzunu, ekinde bulunan ,Garanti ve Ek Uyarilardefterini ve de bu kilavuzun sonunda bulunan ! nternet linki ile ulaacainiz aktüel bilgiler ve uyarilari eksiksiz okuyunuz. çinde yer alan talimatlari dikkate aliniz. Bu belge saklanmak zorundadir ve lazer tesisati elden çikarildiinda beraberinde verilmelidir.
Fonksiyon / Kullanim Amaci Bu elektronik tarama cihazi, duvar ve kirileri ve ayrica gerilim aktaran kablolarin yerini tespit etmektedir. Cihaz yüzeyleri be noktadan ezamanli incelemekte ve gizli objeleri bulduunda LED göstergesi ile sinyal vermektedir. Genel güvenlik bilgileri ­ Cihazi sadece kullanim amacina uygun ekilde teknik özellikleri
dahilinde kullaniniz. ­ Yapisal açidan cihazin deitirilmesi yasaktir. ­ Cihazi mekanik yüklere, airi sicakliklara, neme veya iddetli
titreimlere maruz birakmayiniz. ­ Elektrik tesislerinin tehlike sinirlari yakininda yapilacak
çalimalari yalniz bainiza yapmayiniz ve sadece sorumlu bir elektrik uzmaninin talimatlarina uygun ekilde hareket ediniz. Kullanima dair ek bilgi Elektrik tesisatlarinda yapilan çalimalar için geçerli güvenlik kurallarini dikkate aliniz: 1. Güç kaynaindan ayirin, 2. tekrar açilmasina kari emniyete alin, 3. Voltaj olmadiini çift kutuplu kontrol edin, 4. topraklayin ve kisa devre yaptirin, 5. voltaj akimi olan komu parçalari emniyete alin ve kapatin. Emniyet Direktifleri Elektromanyetik iinlar ile muamele ­ Cihaz, elektromanyetik uyumlulua Piyasaya Arzina likin 2014/30/AB (EMC) sayili direktifinde belirtilen, elektromanyetik uyumlulua dair yönetmeliklere ve sinir deerlerine uygundur. ­ Mekansal kullanim kisitlamalarinin, örn. hastanelerde, uçaklarda, benzin istasyonlarinda veya kalp pili taiyan insanlrin yakininda, dikkate alinmasi gerekmektedir. Elektronik cihazlarin ve elektronik cihazlardan dolayi bunlarin tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arizalanmalari mümkündür.
02 TR

StarSensor 50
­ Yüksek gerilimlerin veya yüksek elektromanyetik dalgali akim alanlarinin yakinlarinda kullanilmasi ölçüm doruluunu etkileyebilir.
1 LED göstergesi 1
2 Voltaj uyarisi 2
3 Cihaz açik 4 Pil yuvasini

3 4

1 Pilleri yerletiriniz

Pil yuvasini açiniz ve pilleri (2 x AA tipi) gösterilen

ekillere uygun bir ekildeyerletiriniz.

Bu arada kutuplarin doruolmasina

dikkat ediniz.

1

2

­

­

+ +

TR 03

2 Çalitirma Cihaz açik: Açma tuunu (3) basili tutun. Taramak için: LED`ler kirilerin ve gizli objelerin ortalarini ve kenarlarini tespit etmektedir.
Voltaj uyarisi: Akim ileten hatlarin mevcut olduunu göstermek için imek sembolleri yanmaktadir.
Cihaz kapali: Açma tuunu (3) birakin. Alçipen duvarlarda ahap ve metal dikey ve yatay kirilerin örn. alçi elyaf lehvalarin, ahap panellerin veya dier metal olmayan kaplamalarin altinda yerlerinin saptanmasi. Cihazi yüzey üstünde yava bir ekilde hareket ettiriniz.
04 TR

StarSensor 50
Tavsiye 1: Tarama ilemi sirasinda parazitlerin meydana gelmesini önlemek için bota kalan elinizi veya baka nesneleri StarSensor 50`den en az 15 cm uzakta tutunuz. Tavsiye 2: Gerçekten de bir kiri bulup bulmadiinizi kontrol ediniz. Bunun için her iki tarafta eit mesafelerde (kural olarak 30, 40 veya 60 cm) baka kirilerin olup olmadiini kontrol ediniz. Ayrica ilk bulunan noktanin dorudan üstünde veya altinda bir kiri olup olmadiini birden fazla yerden kontrol ediniz. Uyari: Duvarin çok fazla derininde olan objelerde ibre tam olarak sonuç vermeyebilir.
Bir alçi elyaf levhanin yakinlarinda elektrik tesisati,
! metal veya plastik borular var olduunda veya bunlara temas ettiinde, bunlar kimi durumlarda StarSensor 50 tarafindan kiri olarak algilanabilir. Çeitli malzemelerle ilgili özellikler Aaidaki malzemeler nedeniyle bir ahap kiriin algilanmasi mümkün olmayabilir: ­ Seramik zemin karolari ­ Arka tarafi kabarik dolgulu hali zeminler ­ Metal elyaf veya metal folyolu duvar kaitlari ­ Yeni boyanmi, nemli duvarlar. Bunlar en az bir hafta süreyle kurumalidir.
! Bir elektrik tesisatina yakin yerde çalitiinizda daima elektrii kesiniz.
Bakima koruma ilemlerine ilikin bilgiler Tüm bileenleri hafifçe nemlendirilmi bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovalama ve çözücü maddelerinin kullanimindan kaçinin. Uzun süreli bir depolama öncesinde bataryalari çikariniz. Cihazi temiz ve kuru bir yerde saklayiniz.
TR 05

Teknik özellikler (Teknik deiiklikler saklidir. 21W47)

Ölçüm aralii AC

110 – 230V, 50 – 60 Hz

Elektrik beslemesi

2 x 1,5V LR6 (AA)

Çalitirma artlari

0°C … 40°C, Hava nemi maks. 20 … 90% rH, youmasiz

Saklama koullari

-10°C … 50°C, Hava nemi maks. 80% rH, youmasiz

Ebatlar (G x Y x D)

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

Airlii

186 g (batarya dahil)

Ölçüm derinlii: Kiri yeri belirleme aaç / metall Voltaj uyarisi

4 cm derinlie kadar 2 cm derinlie kadar

AB Düzenlemeleri ve Atik Aritma Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartlarin istemlerini yerine getirmektedir. Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birlii`nin Atik Elektrik ve Elektronik Eyalar Direktifi uyarinca ayri olarak toplanmali ve bertaraf edilmelidir. Dier emniyet uyarilari ve ek direktifler için: http://laserliner.com/info?an=ALO

06 TR

StarSensor 50
, ,, “,
! , , . . .
/ , . , .
­
, . ­ . ­ ,
, . ­
.
, ..: 1. . 2. . 3. . 4. . 5. .
­
, (EMC) 2014/30/EU. ­ , , , , .
RU 07

. ­ .

1

1

2

2

3

4

3 4

1

(2 . AA) .

.

1

2

­

­

+ +

08 RU

StarSensor 50
2 : (3). : .
: .
: (3). , , , . .
RU 09

Tipp 1: 15 StarSensor 50. Tipp 2: , . , , 30, 40 60 . , , . : , .
,
! , StarSensor 50 .
: ­ ­ ­ ­ .
,
! . .
; , . /. .
10 RU

StarSensor 50

( . 21W47)

AC

110 – 230V, 50 – 60 Hz

2 x 1,5 LR6 (AA)

0°C … 40°C, . 20 … 90% rH,

-10°C … 50°C, . 80% rH,

( x x )

73,5 x 186 x 44

186 ( )

/

4 2

, .
, .
. : http://laserliner.com/info?an=ALO

RU 11

« »,
! , . , . , .
/ , . , ` `.
­
. ­ . ­ ,
, . ­
.
, , : 1. , 2. , 3. , 4. , 5. .
­
(EMC) 2014/30/EU. ­ , , , , . / .
12 UK

StarSensor 50

­ .

1

1

2

2

3

4

3 4

1 (2 x AA) . .
1
2

­

­

+ +

UK 13

2 : (3). : . : .
: (3). , , , . .
14 UK

StarSensor 50
1: – 15 StarSensor 50. 2: , . , , 30, 40 60 . , , . : , ` , , .
,
! , StarSensor 50 , . ‘ : ­ ­ ‘ ­ ­ . , .
! .
, , . (-) . , .
UK 15

( . 21W47)

AC 110 – 230V, 50 – 60 Hz

2 x 1,5V LR6 (AA)

0°C … 40°C, max. 20 … 90% rH,

-10°C … 50°C, max. 80% rH,

( x x ) 73,5 x 186 x 44

186 ( )

`

4 2

.
, , .
: http://laserliner.com/info?an=ALO

16 UK

StarSensor 50
Kompletn si proctte návod k obsluze, pilozený sesit ,,Pokyny pro záruku a dodatecné pokyny”, aktuální
! informace a upozornní v internetovém odkazu na konci tohoto návodu. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tuto dokumentaci je nutné uschovat a v pípad pedání laserového zaízení tetí osob se musí pedat zárove se zaízením.
Funkce / Úcel pouzití Tento elektronický detektor lokalizuje trámy pod píckou a pícné trámy, jakoz i vodice pod naptím. Zaízení zkoumá povrch soucasn na pti místech a prostednictvím LED ukazatele signalizuje nalezení skrytých objekt.
Vseobecné bezpecnostní pokyny ­ Pouzívejte pístroj výhradn k urcenému úcelu pouzití v rámci
daných specifikací. ­ Pístroj se nesmí konstrukcn mnit. ­ Nevystavujte pístroj zádnému mechanickému zatízení,
extrémním teplotám, vlhkosti nebo silným vibracím. ­ Práce v nebezpecné blízkosti elektrických zaízení neprovádjte
sami, ale jen podle pokyn odpovdného elektrikáe.
Doplující upozornní k pouzití Dodrzujte technická bezpecnostní pravidla pro práci na elektrických zaízeních, mimo jiné: 1. Odpojení od naptí 2. Zajistní proti optovnému zapnutí 3. Dvoupólová zkouska nepítomnosti naptí 4. Uzemnní a zkratování 5. Zajistní a zakrytí sousedních soucástí pod naptím.
Bezpecnostní pokyny Zacházení s elektromagnetickým záením ­ Micí pístroj dodrzuje pedpisy a mezní hodnoty pro
elektro-magnetickou kompatibilitu podle smrnice EMC 2014/30/EU. ­ Je teba dodrzovat místní omezení, nap. v nemocnicích, letadlech, cerpacích stanicích nebo v blízkosti osob s kardiostimulátory. Existuje moznost nebezpecného ovlivnní nebo poruchy elektronických pístroj.
CS 17

­ Pi pouzití v blízkosti vysokého naptí nebo pod elektromagnetickými stídavými poli mze být ovlivnna pesnost mení.

1 Indikace LED

1

2 Výstraha ped stídavým

2

naptím

3 Zapnout pístroj

4 Pihrádku na baterie

3 4

1 Vkládání baterií Otevete pihrádku na baterie a podle symbol pro instalování vlozte baterie (2 x typ AA). Dbejte pitom na správnou polaritu.
1
2

­

­

+ +

18 CS

StarSensor 50
2 Uvedení do provozu Zapnout pístroj: Pidrzte stisknuté zapínací tlacítko (3). Skenování: LED diody rozpoznají sted a okraje hranol a skrytých pedmt.
Výstraha ped stídavým naptím: Symboly blesku se rozsvítí, aby indikovaly pítomnost vedení pod naptím.
Vypnout pístroj: Uvolnte zapínací tlacítko (3). Detekce devných a kovových stropnic a traverz v suché stavb nap. pod sádrokartonovými deskami, devnými panely nebo jinými nekovovými oblozeními. Pohybujte pístrojem pomalu po povrchu.
CS 19

Tip 1: Aby nedoslo k poruse bhem odecítání, musí být vase volná ruka nebo jiné objekty vzdáleny minimáln 15 cm od pístroje StarSensor 50. Tip 2: Ujistte se, ze jste skutecn narazili na nosník. Zkontrolujte, zda jsou na obou stranách dalsí nosníky ve stejných vzdálenostech, zpravidla 30, 40 a 60 cm. Dále na více místech, pímo nad a pod prvním nalezeným místem, ovte, zda se jedná o nosník. Upozornní: U objekt, které jsou pílis hluboko ve stn, se mze stát, ze se nezobrazí plná výchylka.
Pokud jsou v blízkosti sádrokartonové desky elektrické
! vodice, kovové nebo plastové trubky nebo se jí dotýkají, StarSensor 50 je za urcitých okolností mze rozpoznat jako nosníky. Zvlástnosti u rzných materiál Devné nosníky pípadn nelze detekovat skrz tyto materiály: ­ keramické podlahové dlazdice ­ kobercové podlahy s vycpanou zadní stranou ­ tapety s kovovými vlákny nebo kovovou fólií ­ cerstv vymalované, vlhké stny. Vlhké stny musí minimáln týden vyschnout.
! Pokud pracujete v blízkosti elektrických vedení, vzdy vypnte dodávku elektrického proudu.
Pokyny pro údrzbu a osetování Vsechny komponenty cistte lehce navlhceným hadrem a nepouzívejte zádné cisticí nebo abrazivní prostedky ani rozpoustdla. Ped delsím skladováním vyjmte baterii/baterie. Skladujte pístroj na cistém, suchém míst.
20 CS

StarSensor 50

Technické parametry (Technické zmny vyhrazeny. 21W47)

Oblast mení AC

110 – 230V, 50 – 60 Hz

Napájení

2 x 1,5V LR6 (AA)

Pracovní podmínky

0°C … 40°C, Vlhkost vzduchu max. 20 … 90% rH, nekondenzující

Skladovací podmínky

-10°C … 50°C, Vlhkost vzduchu max. 80% rH, nekondenzující

Rozmry (S x V x H)

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

Hmotnost

186 g (vcetn baterie)

Hloubka mení

Lokalizace nosník devo / kov do hloubky 4 cm

Výstraha ped stídavým naptím

do hloubky 2 cm

Ustanovení EU a likvidace
Pístroj spluje vsechny potebné normy pro volná pohyb zbozí v rámci EU.
Tento výrobek je elektrický pístroj a musí být oddlen vytídn a zlikvidován podle evropské smrnice pro pouzité elektrické a elektronické pístroje.
Dalsí bezpecnostní a dodatkové pokyny najdete na: http://laserliner.com/info?an=ALO

CS 21

Lugege käsitsusjuhend, kaasasolev vihik ,,Garantii- ja lisajuhised” ja aktuaalne informatsioon ning juhised
! käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja laserseadise edasiandmisel kaasa anda.
Talitlus / Kasutuseesmärk See elektrooniline lokaator lokaliseerib seina ja põiktalad ning pingestatud juhtmed. Seade uurib pealispinda simultaanselt viies kohas ja annab peidetud objektide leidmisest märku LED-näidikuga. Üldised ohutusjuhised ­ Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt
selle kasutusotstarbele. ­ Seadme ehitust ei tohi muuta. ­ Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid
temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni. ­ Ärge teostage töid elektriliste seadmete ohtlikus läheduses
üksinda ja töötage ainult vastutava elektrispetsialisti korralduse kohaselt. Lisajuhis kasutamise kohta Järgige tehnilisi ohutusreegleid elektriliste seadmete kallal töötamise kohta, muuhulgas: 1. Vabakslülitamine, 2. Taassisselülitamise vastu kindlustamine, 3. Pingevabaduse kahepooluseline kontrollimine, 4. Maandamine ja lühistamine, 5. Naabruses asuvate pinget juhtivate detailide kindlustamine ja ärakatmine. Ohutusjuhised Elektromagnetilise kiirgusega ümber käimine ­ Mõõteseade vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadele ja piirväärtustele vastavalt EMC- määrusele 2014/30/EL. ­ Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates, lennujaamades, tanklates või südamerütmuritega inimeste läheduses. Valitseb ohtliku mõjutamise või häirimise võimalus elektrooniliste seadmete poolt ja kaudu. ­ Mõõtetäpsust võivad mõjutada kasutamine suure pinge või tugevate elektromagnetiliste vahelduvväljade läheduses.
22 ET

StarSensor 50
1 LED-ekraan 1
2 Pingehoiatus 2
3 Seade sisse lülitatud 4 Patareide kast

3 4

1 Patareide sisestamine

Avage patareide kast ja asetage patareid (2 x tüüp AA)

sisse nii,nagu sümbolil näidatud.

Pöörake sealjuures tähelepanu

õigele polaarsusele.

1

2

­

­

+ +

ET 23

2 Kasutuselevõtt Seade sisse lülitatud: Hoidke Sees-klahvi (3) vajutatult. Skaneeri: LEDid tuvastavad talade ja varjatud objektide keskkohta ja servi.
Pingehoiatus: Välgu sümbolid põlevad pingestatud juhtmete näitamiseks.
Seade välja lülitatud: Laske Sees-klahv (3) lahti. Puidust ja metallist seina- ning risttalade tuvastamine karkassehitises nt kipskiudplaatide, puitpaneelide või teiste mittemetalsete vooderdiste all. Liigutage seadet aeglaselt mööda pealispinda.
24 ET

StarSensor 50
Vihje 1: Hoidke häirete vältimiseks skannimisprotseduuri ajal vaba kätt või muid objekte StarSensor 50 ist vähemalt 15 cm kaugusel. Vihje 2: Tehke kindlaks, et olete tõepoolest sattunud talale. Selleks kontrollige, kas teised talad on mõlemal küljel võrdsetel kaugustel olemas, reeglina 30, 40 või 60 cm vahemikus. Lisaks kontrollige mitmes kohas vahetult esmalt leitud koha peal ja all, kas tegemist on talaga. Juhis: Väga sügaval seinas asuvate objektide puhul võib juhtuda, et näidik ei näita maksimumi.
Kui esineb kipskiudplaadi läheduses paiknevaid
! või seda puudutavaid elektrijuhtmeid, metall- või plasttorusid, siis võib StarSensor 50 neid teatud tingimustel tuvastada taladena. Eriti just erinevate materjalide puhul Läbi järgmiste materjalide pole teatud tingimustel võimalik puittalasid tuvastada: ­ Keraamilised põrandaplaadid ­ Polsterdatud tagaküljega vaippõrandad ­ Metallkiudude või metallfooliumiga tapeedid ­ Värskelt värvitud, niisked seinad. Need peavad vähemalt ühe nädala kuivama.
! Lülitage elektrijuhtmete läheduses töötades alati voolutoide välja.
Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta Puhastage kõik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja vältige puhastus-, küürimisvahendite ning lahustite kasutamist. Võtke patareid(d) enne pikemat ladustamist välja. Ladustage seadet puhtas, kuivas kohas.
ET 25

Tehnilised andmed (Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. 21W47)

Mõõtevahemik AC

110 – 230V, 50 – 60 Hz

Toitepinge

2 x 1,5V LR6 (AA)

Töötingimused

0°C … 40°C, Õhuniiskus max 20 … 90% rH, mittekondenseeruv

Ladustamistingimused

-10°C … 50°C, Õhuniiskus max 80% rH, mittekondenseeruv

Mõõtmed (L x K x S)

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

Kaal

186 g (koos patareiga)

Mõõtesügavus Talade lokalieerimine, puit / metall Pingehoiatus

kuni 4 cm sügavusel kuni 2 cm sügavusel

ELi nõuded ja utiliseerimine
Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.
Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.
Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil: http://laserliner.com/info?an=ALO

26 ET

StarSensor 50
Citii integral instruciunile de exploatare, caietul însoitor ,,Indicaii privind garania i indicaii supli-
! mentare” precum i informaiile actuale i indicaiile apsând link-ul de internet de la captul acestor instruciuni. Urmai indicaiile din cuprins. Aceste instruciuni trebuie pstrate i la predarea mai departe a dispozitivului laser.
Funcionarea / Scopul utilizrii Acest dispozitiv electronic de detectare localizeaz grinzile din perete i transversale, precum i cablurile sub tensiune. Aparatul cerceteaz suprafaa în cinci puncte simultan i semnalizeaz descoperirea obiectelor ascunse pe afiajul LED. Indicaii generale de siguran ­ Utilizai aparatul exclusiv conform destinaiei sale
de utilizare cu respectarea specificaiilor. ­ Aparatul nu trebuie s fie modificat constructiv. ­ Nu expunei aparatul la solicitri mecanice, temperaturi
ridicate, umiditate sau vibraii puternice. ­ Nu executai singur/ lucrrile în apropierea instalaiilor
electrice periculoase i numai conform instruciunilor unui specialist electronist responsabil. Indicaii suplimentar pentru utilizare Respectai regulile tehnice de siguran pentru lucrul la instalaiile electrice, printre altele: 1. Eliberarea, 2. asigurarea contra repornirii, 3. Verificai lipsa tensiunii la cei doi poli, 4. Împmântarea i scurtcircuitarea, 5. asigurarea i acoperirea prilor conductoare de tensiune învecinate. Indicaii de siguran Manipularea cu razele electromagnetice ­ Aparatul de msur respect prescripiile i valorile limit pentru compatibilitatea electromagnetic în conformitate cu directiva EMC 2014/30/UE. ­ Trebuie respectate limitrile locale de funcionare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinrii, sau în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Exist posibilitatea unei influene periculoase sau a unei perturbaii de la i din cauza aparatelor electrice.
RO 27

­ La utilizarea în apropierea tensiunilor ridicate sau în zona câmpurilor electromagnetice variabile ridicate poate fi influenat exactitatea msurrii.
1 Afiaj LED 1
2 Avertizare de tensiune 2
3 Aparat pornit 4 Compartimentul de baterii

3 4

1 Introducerea bateriilor Se deschide compartimentul de baterii i se introduc bateriile (2 x tip AA) conform simbolurilor de instalare. Se va r especta polaritatea corect.
1
2

­

­

+ +

28 RO

StarSensor 50
2 Punerea în funciune Aparat pornit: inei apsat tasta Pornit (3). Scanare: LED-urile detecteaz centrul i marginile barelor i a obiectelor ascunse.
Avertizare de tensiune: Simbolurile cu fulger sunt aprinse pentru a semnaliza existena conductorilor care conduc curent.
Aparat oprit: Eliberai tasta Pornit (3). Detectarea de grinzi i traverse din lemn i metal în construciile uscate de ex. sub plci de gips, panouri de lemn sau alte înveliuri nemetalice. Deplasai aparatul uor pe suprafa.
RO 29

Sfatul 1: Pentru prevenirea perturbaiilor în timpul operaiunii de scanare, inei la o distan de 15 cm de StarSensor 50 mâna liber sau alte obiecte. Sfatul 2: Asigurai-v c ai detectat cu certitudine o grind. Verificai suplimentar dac exist alte grinzi de ambele pri la distane egale, de regul la 30, 40 sau 60 cm. Verificai suplimentar în mai multe locuri direct deasupra sau sub primul loc detectat pentru a v asigura c este vorba despre o grind. Indicaie: La obiectele care se afl foarte adânc în perete se poate întâmpla s nu fie indicat la capacitate maxim.
Dac în apropierea unei plci de gips se afl sau intr
! în contact cu aceasta conductori electrici, evi metalice sau din plastic, este posibil ca StarSensor 50 s le recunoasc pe acestea ca fiind grinzi. Particulariti în cazul diferitelor materiale În cazul urmtoarelor materiale, exist posibilitatea nedetectrii grinzilor de lemn: ­ Pardoseli din ceramic ­ Pardoseli mochetate cu partea posterioar capitonat ­ Tapet cu fibre metalice sau folie metalic ­ Perei proaspt vopsii, umezi. Acetia trebuie s se usuce timp de cel puin o sptmân.
! Decuplai alimentarea cu tensiune dac lucrai în apropiere de cabluri electrice.
Indicaii privind întreinerea i îngrijirea Curai toate componentele cu o lavet uor umed i evitai utilizarea de ageni de curare, abrazivi i de dizolvare. Scoatei bateria/iile înaintea unei depozitri de durat. Depozitai aparatul la un loc curat, uscat.
30 RO

StarSensor 50

Date tehnice (Ne rezervm dreptul s efectum modificri tehnice. 21W47)

Domeniu de msurare AC 110 – 230V, 50 – 60 Hz

Alimentare curent

2 x 1,5V LR6 (AA)

Condiii de lucru

0°C … 40°C, Umiditate aer max. 20 … 90% rH, fr formare condens

Condiii de depozitare

-10°C … 50°C, Umiditate aer max. 80% rH, fr formare condens

Dimensiuni (L x Î x A)

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

Greutate

186 g (incl. baterii)

Adâncime de msurare Localizare grinzi din lemn / metal Avertizare de tensiune

adâncime de pân la 4 cm adâncime de pân la 2 cm

Prevederile UE i debarasarea
Aparatul respect toate normele necesare pentru circula ia liber a mrfii pe teritoriul UE.
Acest produs este un aparat electric i trebuie colectat separat i debarasat în conformitate cu normativa european pentru aparate uzate electronice i electrice.
Pentru alte indicaii privind sigurana i indicaii suplimentare vizitai: http://laserliner.com/info?an=ALO

RO 31

, ,,
! “, . . .
/ , . .
­
. ­ . ­ ,
, . ­
.
, : 1. , 2. , 3. , 4. , 5. .
­
2014/30/E (EMC). ­ , . , , . .
32 BG

StarSensor 50

­ .

1

1

2

2

3

4

3 4

1 (2 x AA) . .
1
2

­

­

+ +

BG 33

2 : . (3). : .
: ,,” .
: . (3). , . .
34 BG

StarSensor 50
1: , – 15 cm StarSensor 50. 2: , . , 30, 40 60 cm. . : , , .
,
! , , StarSensor 50 .
: ­ ­ ­ ­ . –
.
! , .
. / . .
BG 35

( . 21W47)

AC 110 – 230V, 50 – 60 Hz

2 x 1,5V LR6 (AA)

0°C … 40°C, . 20 … 90%,

-10°C … 50°C, . 80%,

( x x )

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

186 g (. )

/

4 cm 4 cm


.
().
: http://laserliner.com/info?an=ALO

36 BG

StarSensor 50
, ,, ”
! . . .
/ . LED.
­
. ­ . ­ ,
, . ­
.
, : 1. , 2. , 3. , 4. , 5. .
­
EMC-2014/30/E. ­ .. ., , .
EL 37

. ­ .

1

1 LED

2

2

3 n

4

3 4

1 . .
1
2

­

­

+ +

38 EL

StarSensor 50
2 n: On (3). : LED .
: .
ff: On (3). .. , . .
EL 39

1: 15 cm StarSensor 50. 2: . , 30, 40 60 cm. , . : .
,
! , StarSensor 50 .
: ­ ­ ­ ­ , .
.
! , .
. / / . , .
40 EL

StarSensor 50

( . 21W47)

AC

110 – 230V, 50 – 60 Hz

2 x 1,5V LR6 (AA)

0°C … 40°C, . 20 … 90% rH,

-10°C … 50°C, . 80% rH,

( x x )

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

186 g ( )

/

4 cm 2 cm

.
.
: http://laserliner.com/info?an=ALO

EL 41

V celoti preberite navodila za uporabo, prilozeno knjizico ,,Garancijski in dodatni napotki” ter aktualne
! informacije in napotke na spletni povezavi na koncu teh navodil. Upostevajte vsebovana navodila. Ta dokument je treba shraniti in ga izrociti novemu lastniku ob predaji laserske naprave.
Funkcija / Uporaba Ta elektronski lokator poisce stenske in precne tramove ter napeljave, ki prevajajo napetost. Naprava istocasno pregleda povrsino na petih mestih in na LED-prikazovalniku pokaze, ce najde skrite predmete.
Splosni varnostni napotki ­ Napravo uporabljajte izkljucno v skladu z njenim namenom
in tehnicnimi specifikacijami. ­ Konstrukcije naprave se ne sme spreminjati. ­ Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, visokim
temperaturam, vlagi ali mocnim vibracijam. ­ Del v blizini nevarnih elektricnih naprav ne izvajajte sami
in vselej samo po navodilih odgovornega elektricarja.
Dodatni napotek za uporabo Upostevajte tehnicne varnostne predpise za delo z elektricnimi napravami, med drugim: 1. sprostiti, 2. zavarovati pred ponovnim vklopom, 3. preveriti breznapetostno stanje na obeh polih, 4. ozemljiti in kratko vezati, 5. sosednje dele, ki prevajajo napetost, zavarovati in prekriti.
Varnostni napotki Ravnanje z elektromagnetnim sevanjem ­ Merilnik je v skladu s predpisi in mejnimi vrednostmi za elektro-
magnetno zdruzljivost v skladu z Direktivo EMC 2014/30/EU. ­ Upostevati je treba lokalne obratovalne omejitve npr. v
bolnisnicah, na letalih, bencinskih crpalkah ali v blizini oseb s srcnim spodbujevalnikom. Obstaja moznost nevarnega vplivanja ali motenj elektronskih naprav in zaradi njih.
42 SL

StarSensor 50
­ Uporaba v blizini visokih napetosti ali visokih elektromagnetnih izmenicnih polj lahko vpliva na natancnost meritev.
1 Prikaz LED 1
2 Opozorilo pri napetosti 2
3 Naprava je vkljucena 4 Predal za baterije

3 4

1 Vstaviti baterije Odprite predal za baterije in baterije (2 x tipa AA) vstavite skladno s simboliza namestitev. Pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost.
1
2

­

­

+ +

SL 43

2 Zacetek uporabe Naprava je vkljucena: Pridrzite tipko za vklop (3). Skeniranje: LED-lucke zaznajo sredino in robove tramov in skrite predmete.
Opozorilo pri napetosti: Pri zaznanih napeljavah pod napetostjo zasvetijo simboli strele.
Izklop naprave: Izpustite tipko za vklop (3). Prepoznavanje stenskih tramov in preck iz lesa in kovine pri suhi gradnji, npr. pod mavcnimi ploscami, lesenimi paneli ali drugim nekovinskim opazenjem. Napravo pocasi premikajte po povrsini.
44 SL

StarSensor 50
Namig 1: Da preprecite motnje med postopkom odmerjanja, prosto roko ali druge predmete drzite najmanj 15 cm od naprave StarSensor 50. Namig 2: Prepricajte se, da ste dejansko naleteli na tram. Poleg tega preverite, ali so drugi trami na obeh straneh na enakomernih razdaljah, ki je praviloma 30, 40 ali 60 cm. Dodatno na vec mestih neposredno nad ali pod prvim najdenim mestom preverite, ali gre za tram. Napotek: Pri predmetih, ki so zelo globoko v steni, se lahko zgodi, da ne bo prikazan celoten odklon.
Ce so elektricni vodi, kovinske ali plasticne cevi v
! blizini mavcnih plosc ali se jih dotikajo, jih bo lokator StarSensor 50 pod dolocenimi okoliscinami zaznal kot tramove. Posebnosti pri razlicnih materialih Zaradi naslednjih materialov morda ne bo mogoce zaznati lesenih preck: ­ Talne ploscice iz keramike ­ Preproge z oblazinjeno hrbtno stranjo ­ Tapete s kovinskimi vlakni ali kovinsko folijo ­ Sveze prepleskane, vlazne stene Te morajo biti suhe najmanj teden dni.
! Vedno izkljucite elektricno napajanje, kadar delate v blizini elektricnih napeljav.
Napotki za vzdrzevanje in nego Vse komponente cistite z rahlo navlazeno krpo in ne uporabljajte cistil, grobih cistil in topil. Pred daljsim skladiscenjem izvzemite baterijo/e. Napravo hranite na cistem in suhem mestu.
SL 45

Tehnicni podatki (Tehnicne spremembe pridrzane. 21W47)

Merilno obmocje AC

110 – 230V, 50 – 60 Hz

Elektricno napajanje

2 x 1,5V LR6 (AA)

Delovni pogoji

0°C … 40°C, Zracna vlaznost najv. 20 … 90% RV, ne kondenzira

Pogoji skladiscenja

-10°C … 50°C, Zracna vlaznost najv. 80% RV, ne kondenzira

Dimenzije (S x V x G)

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

Teza

186 g (vklj. z baterijami)

Globina merjenja Iskanje trama les/kovina Opozorilo pri napetosti

do 4 cm globine do 2 cm globine

EU-dolocila in odstranjevanje med odpadke
Naprava ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU.
Ta izdelek je elektronska naprava in jo je treba zbirati in odstraniti loceno v skladu z evropsko Direktivo za odpadno elektronsko in elektricno opremo.
Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod: http://laserliner.com/info?an=ALO

46 SL

StarSensor 50
Olvassa el a kezelési útmutatót, a mellékelt ,,Garanciára vonatkozó és kiegészít útmutatások” füzetet, vala-
! mint a jelen útmutató végén található internetes link alatti aktuális információkat és útmutatásokat. Kövesse az abban foglalt utasításokat. A jelen dokumentációt meg kell rizni, és a lézeres készülék továbbadásakor mellékelni kell az eszközhöz.
Funkció / Használat Ez az elektronikus helymeghatározó eszköz fal- és keresztgerendák, valamint feszültségvezet vezetékek helyét határozza meg. A készülék egyidejleg öt ponton vizsgálja a felületet, és LED kijelzvel jelzi a rejtett objektumok megtalálását.
Általános biztonsági útmutatások ­ A készüléket kizárólag a rendeltetési célnak megfelelen,
a specifikációkon belül használja. ­ A készüléken szerkezeti módosítást nem szabad végrehajtani. ­ Ne tegye ki a készüléket mechanikus terhelésnek, szélsséges
hmérsékletnek, nedvességnek vagy ers rázkódásnak. ­ Ne végezzen munkákat elektromos berendezések veszélyes
közelségében önállóan, és csak felels villamossági szakember utasítása alapján dolgozzon.
Kiegészít útmutatás a használathoz Vegye figyelembe az elektromos berendezéseken végzett munkákra vonatkozó mszaki biztonsági szabályokat, többek között: 1. feszültségmentesítés, 2. biztosítás visszakapcsolás ellen, 3. feszültségmentesség ellenrzése két póluson, 4. földelés és rövidre zárás, 5. szomszédos vezet elemek biztosítása és lefedése.
Biztonsági utasítások Tudnivalók az elektromágneses sugárzásról ­ A mérmszer megfelel a 2014/30/EU sz. EMC-irányelv
elektromágneses összeférhetségre vonatkozó elírásainak és határértékeinek. ­ A pl. kórházakban, repülgépeken, benzinkutakon vagy szívritmus-szabályozóval rendelkez személyek közelében történ használatra vonatkozó helyi korlátozásokat be kell tartani. Fennáll a lehetség, hogy a sugárzás az elektronikus készülékeket veszélyesen befolyásolja vagy zavarja, ill. a készülékek vannak hasonló hatással a lézerre.
HU 47

­ Magasfeszültség közelében, vagy ers váltakozó mágneses térben történ használatnál a mérési pontosság változhat.
1 LED kijelz 1
2 Figyelmeztetés feszültségre 2
3 Készülék be 4 Elemtartó

3 4

1 Elemek behelyezése

Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét, és helyezze

be az elemeket (2 x típus AA) a telepítésijelölések

szerint. Ennek során ügyeljen a helyes

polaritásra.

1

2

­

­

+ +

48 HU

StarSensor 50
2 Uvedenie do prevádzky Készülék be: Tartsa nyomva a (3) bekapcsoló gombot. Szkennelés: A LED-ek gerendák és rejtett objektumok közepét és széleit ismerik fel.
Figyelmeztetés feszültségre: A villám szimbólumok világítanak az áramot vezet vezetékek jelenlétének kijelzésére.
Készülék ki: Engedje el a (3) bekapcsoló gombot. Fából és fémbl készült szárazépítési fal- és keresztgerendák felismerése pl. gipszkarton, fa panelek vagy más, nem fémes burkolatok alatt. Mozgassa lassan a készüléket a felületen.
HU 49

1. javaslat: A letapogatási mvelet során a zavarok elkerülése érdekében szabad kezét, vagy más tárgyakat tartsa legalább 15 cm-es távolságban a StarSensor 50-tl. 2. javaslat: Bizonyosodjon meg róla, hogy ténylegesen gerendát talált. Ehhez ellenrizze, hogy mindkét oldalon egyenl távolságra, rendszerint 30, 40 vagy 60 cm-re, további gerendák találhatók-e. Ezenfelül közvetlenül az els megtalált hely felett és alatt is ellenrizze, hogy gerendát talált-e. Megjegyzés: Olyan tárgyaknál, amelyek nagyon mélyen a falban vannak, elfordulhat, hogy a készülék nem jelez teljes kitéréssel.
Ha elektromos vezetékek, fém vagy manyag csövek
! találhatók egy gipszkarton lap közelében, vagy hozzáérnek ahhoz, úgy ezeket a StarSensor 50 adott körülmények között gerendaként érzékeli.
Sajátosságok különböz anyagoknál Az alábbi anyagokon keresztül elfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a fagerendát: ­ Kerámia padlóburkolat ­ Párnázott hátoldalú padlósznyegek ­ Fémszálas vagy fémréteggel rendelkez tapéták ­ Frissen festett, nyirkos falak. Ezeknek legalább egy hétig
száradniuk kell.
! Mindig kapcsolja ki az áramellátást, ha feszültség alatti vezetékek közelében végez munkálatokat.
Karbantartási és ápolási útmutató Tisztítson meg minden komponenst enyhén nedves kendvel, és kerülje a tisztító-, súroló- és oldószerek használatát. Hosszabb tárolás eltt távolítsa el az elemet/elemeket. A készüléket tiszta, száraz helyen tárolja.
50 HU

StarSensor 50

Mszaki adatok (A mszaki módosítások joga fenntartva. 21W47)

AC mérési tartomány AC mérési tartomány

110 – 230V, 50 – 60 Hz

Áramellátás

2 x 1,5V LR6 (AA)

Mködési feltételek

0°C … 40°C, Leveg páratartalom max. 20 … 90% rH, nem kondenzálódó

Tárolási feltételek

-10°C … 50°C, Leveg páratartalom max. 80% rH, nem kondenzálódó

Méretek (Sz × Ma × Mé)

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

Tömeg

186 g (elemmel együtt)

Mérés mélysége Gerenda helymeghatározás fa/fém Figyelmeztetés feszültségre

4 cm mélységig 2 cm mélységig

EU-rendeletek és ártalmatlanítás
A készülék megfelel az EU-n belüli szabad forgalmazásra vonatkozó minden szükséges szabványnak.
Ez a termék egy elektromos készülék és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv szerint szelektíven kell gyjteni és ártalmatlanítani.
További biztonsági és kiegészít útmutatások: http://laserliner.com/info?an=ALO

HU 51

Kompletne si precítajte návod na pouzitie, prilozený zosit ,,Záruka a dodatocné upozornenia”, ako aj
! aktuálne informácie a upozornenia na internetovom odkaze na konci tohto návodu. Dodrziavajte pokynyuvedené v týchto podkladoch. Tieto podklady si uschovajte a pri postúpení laserového zariadenia alsím osobám ich odovzdajte spolu so zariadením.
Funkcia / Pouzitie Tento elektronický lokalizacný prístroj indikuje pozdzne a priecne trámy a vedenia pod napätím. Prístroj meria povrch súcasne na piatich miestach naraz a signalizuje výskyt ukrytých objektov prostredníctvom LED indikácie.
Vseobecné bezpecnostné pokyny ­ Prístroj pouzívajte výlucne v súlade s úcelom pouzitia v rámci
specifikácií. ­ Prístroj nesmiete po konstrukcnej stránke meni. ­ Prístroj nevystavujte mechanickému zaazeniu, enormným
teplotám, vlhkosti alebo silným vibráciám. ­ Práce v nebezpecnej blízkosti elektrických zariadení
nevykonávajte sami a vykonávajte ich len po instruktázi zodpovedného odborníka z oblasti elektrotechniky.
Dodatocné upozornenie pre pouzívanie Dodrzte technické predpisy pre bezpecnos pri práci na elektrickým zariadeniach, okrem iného: 1. odpoji, 2. zaisti proti opätovnému zapnutiu, 3. skontrolova odpojenie napätia na dvoch póloch, 4. uzemni a skratova, 5. zaisti a zakry susediace casti pod napätím.
Bezpecnostné upozornenia Zaobchádzanie s elektromagnetickým ziarením ­ Merací prístroj dodrziava predpisy a hranicné hodnoty pre
elektromagnetickú kompatibilitu poda smernice EMC 2014/30/EÚ. ­ Miestne prevádzkové obmedzenia, napr. v nemocniciach, lietadlách, na cerpacích staniciach alebo v blízkosti osôb s kardiostimulátorom sa musia dodrziava. Existuje tu moznos nebezpecného vplyvu alebo rusenia elektronických prístrojov a elektronickými prístrojmi.
52 SK

StarSensor 50
­ Presnos merania môze by ovplyvnené pri pouzití prístroja v blízkosti vysokého napätia alebo striedavých elektromagnetických polí.
1 Indikátor LED 1
2 Varovanie pred napätím 2
3 Zapnutie prístroja 4 Priecinok na batérie

3 4

1 Vlozenie batérií Otvorte priecinok na batérie a poda instalacných symbolov vlozte batérie (2x typ AA). Dbajte pritom na správnu polaritu.
1
2

­

­

+ +

SK 53

2 Uvedenie do prevádzky Zapnutie prístroja: Podrzte tlacidlo zapnutia (3). Skenovanie: LED diódy rozpoznávajú stred a okraje hranolov a skrytých predmetov.
Varovanie pred napätím: Symboly blesku sa rozsvietia, aby indikovali prítomnos vedení pod napätím.
Vypnutie prístroja: Tlacidlo zapnutia pustite (3). Detekcia stenových a priecnych nosníkov z dreva a kovu v sadrokartóne, napr. za sadrovými vláknitými doskami, drevenými panelmi alebo inými nekovovými debneniami. Prístroj pomaly pohybujte po povrchu.
54 SK

StarSensor 50
Tip 1: Na zabránenie vzniku porúch drzte pocas snímania svoju vonú roku alebo iné predmety vo vzdialenosti minimálne 15 cm od prístroja StarSensor 50. Tip 2: Uistite sa, ze ste skutocne narazili na nosník. Nato preverte, ci sú na oboch stranách v rovnomerných odstupoch umiestnené iné nosníky, spravidla vo vzdialenosti 30, 40 alebo 60 cm. Dodatocne na viacerých miestach skontrolujte priamo nad a pod prvým nájdeným miestom, ci ide o nosník. Upozornenie: Pri objektoch, ktoré sa nachádzajú vemi hlboko v stene, sa môze sta, ze sa nezobrazí plný rozsah.
Ak sa v blízkosti sadrovej vláknitej dosky nachádzajú
! elektrické vedenia, kovové alebo plastové rúry, alebo ak sa jej dotýkajú, je mozné, ze prístroj StarSensor 50 ich rozpozná ako nosník. Zvlástne charakteristiky pri rôznych materiáloch Drevené nosníky mozno nebudú rozpoznané z dôvodu nasledujúcich materiálov: ­ Keramické dlazdice, ­ Kobercové podlahy s calúnenou zadnou stranou, ­ Tapety s kovovými vláknami alebo kovovou fóliou, ­ Cerstvo natreté, vlhké steny Tieto musia schnú minimálne týzde.
! Napájanie elektrickým prúdom vypnite vzdy, ke pracujete v blízkosti vedení pod napätím.
Pokyny pre údrzbu a starostlivos Vycistite vsetky súcasti mierne navlhcenou handrou a vyhnite sa pouzitiu cistiacich, abrazívnych prostriedkov a rozpúsadiel. Pred dlhsím uskladnením vyberte von batériu/batérie. Prístroj skladujte na cistom, suchom mieste.
SK 55

Technické údaje (Technické zmeny vyhradené. 21W47)

Rozsah merania AC

110 – 230V, 50 – 60 Hz

Napájanie prúdom

2 x 1,5V LR6 (AA)

Pracovné podmienky

0°C … 40°C, Vlhkos vzduchu max. 20 … 90% rH, bez kondenzácie

Podmienky skladovania

-10°C … 50°C, Vlhkos vzduchu max. 80% r.v., bez kondenzácie

Rozmery (S x V x H)

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

Hmotnos

186 g (vrátane batéria)

Hbka merania Lokalizácia nosníka z dreva/kovu Varovanie pred napätím

do hbky 4 cm do hbky 2 cm

Ustanovenie EÚ a likvidácia
Prístroj spa vsetky potrebné normy pre voný pohyb tovaru v rámci EÚ.
Tento výrobok je elektrické zariadenie a musí by separátne zhromazovaný a likvidovaný v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.
alsie pokyny k bezpecnosti a doplnkové pokyny nájdete na: http://laserliner.com/info?an=ALO

56 SK

StarSensor 50
U potpunosti procitajte upute za uporabu i prilozenu brosuru ,,Jamstvo i dodatne napomene” kao i najnovije
! informacije na internetskoj poveznici navedenoj na kraju ovih uputa. Slijedite upute koje se u njima nalaze. Ovaj dokument se mora cuvati na sigurnom mjestu i proslijediti dalje zajedno s ureajem
Funkcija / Primjena Ovaj elektronicki detektor locira zidne i poprecne grede kao i vodove pod naponom. Ureaj istovremeno ispituje povrsinu na pet mjesta i putem LED-a signalizira pronalazenje skrivenih objekata. Ope sigurnosne upute ­ Ureaj se smije koristiti samo u skladu s namjenom i unutar
opsega specifikacija. ­ Konstrukcija ureaja ne smije se mijenjati. ­ Ne izlagati ureaj mehanickim naprezanjima,
ekstremnim temperaturama, vlazi ili snaznim vibracijama. ­ Radove u opasnoj blizini elektricnih instalacija ne izvodite sami
i izvodite ih samo u skladu s uputama odgovornog kvalificiranog elektricara. Dodatna uputa u vezi primjene Obratite pozornost na tehnicka sigurnosna pravila za rad u blizini elektricnih sustava, izmeu ostalog: 1. Isklopiti i odvojiti od napona. 2. Osigurati od ponovnog ukljucivanja. 3. Provjeriti beznaponsko stanje dvopolno. 4. Uzemljiti i kratko spojiti. 5. Osigurati i prekriti susjedne dijelove koji provode napon. Sigurnosne upute Suocavanje s elektromagnetnim zracenjem ­ Mjerni ureaj ispunjava propise o elektromagnetnoj kompatibilnosti i ogranicenja sukladno EMC direktivi 2014/30/EU sto je obuhvaeno Direktivom za radijsku opremu 2014/53/EU. ­ Mogu se primijeniti lokalna ogranicenja pri radu ­ npr. u bolnicama, zrakoplovima, benzinskim crpkama ili u blizini ljudi s elektrostimulatorom srca. Elektronicki ureaji mogu potencijalno uzrokovati opasnost ili smetnje ili biti izlozeni opasnostima ili smetnjama.
HR 57

­ Rad u blizini visokog napona ili jakih elektromagnetnih izmjenicnih polja moze negativno utjecati na tocnost mjerenja.
1 LED indikator 1
2 Upozorenje na napon 2
3 Ureaj ukljucen 4 Odjeljak za baterije

3 4

1 Umetanje baterija Otvoriti odjeljak za baterije i umetnuti baterije (2 x Tip AA) u skladu sa simbolima za instalaciju. Pritom obratite pozornost na ispravan polaritet.
1
2

­

­

+ +

58 HR

StarSensor 50
2 Stavljanje u pogon Ureaj ukljucen: Drzite pritisnutom tipku za ukljucivanje (3). Skenirati: LED-ovi detektiraju sredinu i rubove greda i skrivenih objekata.
Upozorenje na napon: Simboli munje svijetle kako bi naznacili prisutnost vodova koji provode struju.
Ureaj iskljucen: Otpustite tipku za ukljucivanje (3). Detektiranje drvenih i metalnih zidnih i poprecnih greda kod suhe gradnje, npr. ispod gipskartonskih ploca, drvenih panela ili drugih nemetalnih obloga. Polagano pomicite ureaj preko povrsine.
HR 59

Savjet 1: Kako biste tijekom skeniranja izbjegli smetnje, svoju slobodnu ruku ili ostale objekte drzite udaljenima od StarSensora 50 najmanje 15 cm. Savjet 2: Uvjerite se da ste zaista naisli na gredu. U tu svrhu provjerite jesu li grede prisutne s obje strane na ravnomjernim razmacima, u pravilu na udaljenosti od 30, 40 ili 60 cm. Dodatno na vise mjesta neposredno iznad i ispod prvog pronaenog mjesta provjerite radi li se o gredi. Uputa: Kod objekata koji se nalaze vrlo duboko u zidu moze se dogoditi da se ne prikazuje puni otklon.
Ako se u blizini gipskartonske ploce nalaze elektricni
! vodovi, metalne ili plasticne cijevi ili oni dodiruju gipskartonsku plocu, mogue je da e ih StarSensor 50 detektirati kao gredu. Uslijed slijedeih materijala eventualno nije mogue detektirati drvene grede: ­ keramicke podne plocice ­ tepisoni s podstavljenom straznjom stranom ­ tapete s metalnim vlaknima ili metalnom folijom ­ svjeze oliceni, vlazni zidovi. Oni se moraju susiti najmanje tjedan dana.
! Prilikom rada u blizini vodova pod naponom uvijek iskljucite opskrbu elektricnom energijom.
Informacije o cisenju i odrzavanju Sve komponente cistiti vlaznom krpom i ne koristiti nikakva sredstva za cisenje, abrazivna sredstva ni otapala. Prije duljeg skladistenja izvaditi bateriju (baterije). Spremiti ureaj na cisto i suho mjesto.
60 HR

StarSensor 50

Tehnicki podaci (Zadrzavamo pravo na tehnicke izmjene bez prethodne najave. 21W47)

Mjerni raspon AC

110 – 230V, 50 – 60 Hz

Elektricno napajanje

2 x 1,5V LR6 (AA)

Radni uvjeti

0°C … 40°C, maks. vlaga 20 … 90% rH, bez kondenzacije

Uvjeti skladistenja

-10°C … 50°C, maks. vlaga 80% rH, bez kondenzacije

Dimenzije (S x V x D)

73,5 mm x 186 mm x 44 mm

Masa

186 g (ukljucujui baterije)

Dubine mjerenja Lokacija grede drvo / metal Upozorenje na napon

do 4 cm dubine do 2 cm dubine

EU smjernice i zbrinjavanje otpada
Ureaj ispunjava sve potrebne standarde za slobodno kretanje robe unutar EU.
Ovaj proizvod je elektricni ureaj i mora se prikupiti odvojeno za zbrinjavanje prema Europskoj direktivi o otpadu iz elektricne i elektronicke opreme.
Daljnje sigurnosne i dodatne napomene nalaze se na: http://laserliner.com/info?an=ALO

HR 61

62

StarSensor 50
63

StarSensor 50
SERVICE Umarex GmbH & Co. KG ­ Laserliner ­ Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333 info@laserliner.com Umarex GmbH & Co. KG Donnerfeld 2 59757 Arnsberg, Germany Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 www.laserliner.com

Rev21W47

References

Read User Manual Online (PDF format)

Loading......

Download This Manual (PDF format)

Download this manual  >>

Laserliner User Manuals

Related Manuals